Jak stopy procentowe wpływają na raty kredytu hipotecznego?

Raty kredytu hipotecznego to należności, o których decyduje kilka czynników. Jakie to czynniki? Generalnie rzecz biorąc jednym z nich, takim, który odgrywa dość istotną rolę, są stopy procentowe. Jest tak dlatego, gdyż to właśnie od stóp procentowych jest uzależnionych wiele zjawisk w gospodarce. W związku z tym niewątpliwie warto wiedzieć, czym właściwie stopy procentowe są i jak wpływają one na wysokość rat kredytu hipotecznego.

Czym są stopy procentowe? To parametry, które leżą w gestii banku centralnego. To on ustala ich wysokość, czyli krótko mówiąc wybiera, czy je podwyższyć, czy też je obniżyć. Na co to właściwie ma wpływ? Otóż stopa procentowa określa, z jakim oprocentowaniem banki prywatne mogą pożyczać pieniądze od państwowego banku centralnego. Innymi słowy, decyduje to o tym, z jaką nadwyżką bank prywatny musi zwrócić pieniądze pożyczone z banku centralnego.

Wpływ wszystkiego na wszystko

Jak wiadomo, w ekonomii panuje system naczyń połączonych, który sprawia, że jeżeli wydarza się jedna rzecz, to ma ona wpływ na inne zjawiska. Nie inaczej jest w przypadku stóp procentowych. Otóż sprawa przedstawia się następująco – jeżeli bank centralny obniży lub podwyższy stopy procentowe, to w konsekwencji zrobią to również banki prywatne. Będą musiały one bowiem przerzucić koszty poniesione w związku z wyższym oprocentowaniem na koszt usług świadczonych wobec klientów. Tak więc jedno przekłada się na drugie.

Spirala nakręca się dalej. Jeżeli stopy procentowe są niskie, to klienci banków prywatnych mają możliwość brania kredytów po preferencyjnych cenach. Również kredytów hipotecznych. W związku z tym chętniej inwestują oraz konsumują. Natomiast w sytuacji, w której stopy procentowe są wysokie, ruch gospodarczy maleje i wskutek tego zostaje przyhamowany wzrost gospodarczy. Deweloperzy mogą budować mniej osiedli, a indywidualni klienci banków mogą często nawet nie zdecydować się na wzięcie kredytu z niekorzystnym oprocentowaniem.

Jak stopy procentowe wpływają na raty kredytu hipotecznego?